מיטה  Pierre Bonnard

מיטה Pierre Bonnard

מיטה Japanese

מיטה Japanese

מיטה Scottish

מיטה Scottish

מיטה Yiddish

מיטה Yiddish

מיטה British

מיטה British

מיטה Nobel

מיטה Nobel

מיטה  Toulouse Lautrec

מיטה Toulouse Lautrec

מיטה  Henri Rousseau

מיטה Henri Rousseau

מיטה מתכווננת French

מיטה מתכווננת French4,900
  תצורה  מידות נטו  מידות ברוטו מחיר המיטה בלבד  מחיר כולל מערכת מתכווננת C+C
 French  בעור PU מזרן בגודל 160/200 ס"מ
מזרן בגודל 180/200 ס"מ
אורך 226 רוחב 196 ג.ראש 102
אורך 226 רוחב 216 ג.ראש 102 
 5,575  20,732 ש"ח
ל-180 תוספת 700 ש"ח
 Japanese  בד מזרן בגודל 160/200 ס"מ
מזרן בגודל 180/200 ס"מ
אורך 231 רוחב 170 ג.ראש 89
אורך 231 רוחב 190 ג.ראש 89
 5,366  20,503 ש"ח
ל-180 תוספת 700 ש"ח
 Scottish  בד מזרן בגודל 160/200 ס"מ
מזרן בגודל 180/200 ס"מ
אורך 241 רוחב 194 ג. ראש 105
אורך 241 רוחב 214 ג. ראש 105
 5,375  20,512 ש"ח
ל-180 תוספת 700 ש"ח
 Yiddish  בד מזרן בגודל 160/200 ס"מ
מזרן בגודל 180/200 ס"מ
אורך 239 רוחב 203 ג. ראש 98
אורך 239 רוחב 223 ג. ראש 98
 5,752  20,889 ש"ח
ל-180 תוספת 700 ש"ח
 British  דמוי עור מזרן בגודל 160/200 ס"מ
מזרן בגודל 180/200 ס"מ
אורך 232 רוחב 196 ג. ראש 84
אורך 232 רוחב 216 ג. ראש 84
 5,663  20,800 ש"ח
ל-180 תוספת 700 ש"ח
 Pierre Bonard
 עץ בשילוב דמוי עור מזרן בגודל 160/200 ס"מ
מזרן בגודל 180/200 ס"מ
אורך 215 רוחב 169 ג.ראש 99
אורך 215 רוחב 189 ג.ראש 99
3,900 19,124 ש"ח
ל- 180 תוספת 700 ש"ח
 Toulouse Lautrec
 עץ בשילוב עור אמיתי
מזרן בגודל 160/200 ס"מ
מזרן בגודל 180/200 ס"מ
אורך 212 רוחב 170 ג.ראש 97
אורך 212 רוחב 190 ג.ראש 97

4,900 20,124 ש"ח
ל- 180 תוספת 700 ש"ח
Nobel
 עור משולב
מזרן בגודל 160/200 ס"מ
מזרן בגודל 180/200 ס"מ
אורך 243 רוחב 202 ג.ראש 75
אורך 243 רוחב 222 ג.ראש 75

5,900 19,124 ש"ח
ל- 180 תוספת 700 ש"ח
 Henri Rousseau
 עץ בשילוב דמוי עור מזרן בגודל 160/200 ס"מ
מזרן בגודל 180/200 ס"מ
אורך 217 רוחב 194 ג.ראש 100
אורך 217 רוחב 214 ג.ראש 100
4,900
20,124 ש"ח ל- 180 תוספת 700 ש"ח
Share to Facebook Facebook Share to WhatsApp WhatsApp Share to LinkedIn LinkedIn Share to Google+ Google+